авто из сша дарницкий район

 авто из сша дарницкий район,авто из сша киев, авто из сша под ключ, авто из европы под ключ, авто из европы.

киев, авто из европы дарницкий район, авто из сша позняки, авто из сша осокорки, авто из сша харьковское шоссе, авто из европы позняки, пригнать авто из сша киев,

авто из сша киев, авто из сша под ключ, авто из европы под ключ, авто из европы, авто из европы дарницкий район, авто из сша дарницкий район, авто из сша позняки, авто из сша осокорки, авто из сша харьковское шоссе, авто из европы позняки, пригнать авто из сша киев,
Связатся с нами можно по телефонам:

 

 

+38(066)249-2228 – Viber

 

(066)249-2228

(098)259-2228

(093)521-2228

Топ предложения - Аренда

Топ предложения - Продажа

Купити квартиру Григоренко 5, продаж квартири Григоренко,купити квартиру А.Ахматової,купити квартиру О.Пчілки, купити квартиру Драгоманова,Купить квартиру Григоренко 5,продажа квартир пр. П.Григоренка, продам квартиру Григоренко

авто из сша дарницкий район

питання:
Добрий день, підкажіть будь ласка як правильно нотаріально оформити і скільки буде стояти послуги нотаріуса, питання хочу взяти в розсрочку будинок за 4000 доларів США 109000 гривень (грн.)., Перший внесок 40000 грн.остальние протягом 4 місяців

Від: Наталка <авто из сша дарницкий район
Тема: Карантин

Регіон: Інший регіон

Телефон: 068 194

питання:
Добрий день.Я продавець, коли не Було людей в пріміщенні я розставлялі товар и зняла маску.В цею годину пріїхала поліція .Я наділа маску но смороду сказали что я порушила закон.Воні написали протокол, и віклікають мене до суду. Що в такому разі мені грозит?

авто из сша дарницкий район

Від: Данило <
Тема: довідка на право власності за всієї нерухомості багатоповерхового будинку

Регіон: Київська область

Телефон: 09763

питання:авто из сша киев
Доброго дня.
Мені потрібна інформаційна довідка на право власності за всієї нерухомості багатоповерхового будинку.
Це нужно для создания ОСББ. ЦНАП на карантіні (НЕ віконують свою роботу).

авто из сша дарницкий район

Чи можете ви надати таку довідку Та який запит и від кого Вам нужно Відправити?
Скільки це буде коштуватіме та за Який термін может буті виконан?
Будинок на власніків квартир, например.
Дякую.
З повагою, Данило.

Від: Аліна <пригнать авто из сша дарницкий район 

Тема: дарчі

Регіон: Київ

Телефон: 0506562

питання:
З якого віку можливе оформлення на дитину дарчим

авто из сша дарницкий район

От: Анна <
Тема: Купівля / продаж землі

Регіон: Київська область

Телефон: (063) 354-95

питання:пригнать авто из сша дарницкий район
Ми продаємо земельну ділянку, покупці хотіли б зробити оплату за нього за допомогою перекладу на банківський рахунок, тільки у них гроші лежать в закордонному банку (Франція). Чи можлива така процедура і що для цього потрібно?

авто из сша дарницкий район киев

От: Сергій <
Тема: заповіт

Регіон: Інший регіон

Телефон: 097 703

питання:пригнать авто из сша киев
Після смерті батька пройшов рік. Всім займалася сестра. Як дізнатися залишив батько заповіт чи ні і в якого нотаріуса. Сестра мені не говорить про це

Від: Ольга <
Тема: Переоформлення та покупка

Регіон: Інший регіон

Телефон: 09543

пригнать авто из сша дарницкий район киев

питання:пригнать авто из сша дарницкий район
Вітаємо!
Що потрібно для покупки квартири і для її переоформлення?
Якщо оформити дарчу, як вчинити далі для переоформлення кв.
Що краще за все зробити дарчу або купівлю продаж (що дешевше і швидше)
Які документи потрібно?

авто из сша под ключ

Чи потрібен дозвіл на прописку батька дитини якщо не живемо разом (в розлученні)
Наперед дякую
Дякую.

Від: Текле <
Тема: Купівля машини

Регіон: Інший регіон

Телефон: 09923

питання:пригнать авто из сша киев
Привіт, я збираюся купувати машину, яка була закладена в банк (?) Кілька років тому. Зараз кажуть що ніяких кредитів на цю машину немає і мені сказали що це може перевірити нотаріус якщо пред’явити документи.
Є така можливість?

авто из сша под ключ

Добрий день. Збираюся купити машину, яка раніше була пов’язана з кредитом в банку. Кажуть що зараз все нормально і ніяких кредитів немає. Але хочу це перевірити і мені сказали що це можуть зробити нотаріуси. Чи є така можливість?

Від: Олена <пригнать авто из сша киев
Тема: Оформлення запрошення для громадянина РФ

Регіон: Київська область

Телефон: +380663

Question:
Good afternoon, can you please tell me how to properly notarize and how much will the notary’s services cost, I want to take a question on a loan for a house for 4,000 US dollars 109,000 hryvnia (UAH)., First payment 40,000 UAH the rest within 4 months.

авто из сша под ключ

From: Natalka <пригнать авто из сша дарницкий район
Topic: Quarantine

Region: Other region

Phone: 068194

Question:
Good day. I’m a seller, if there weren’t a lot of people in the neighborhood, I was distributing the goods and I was wearing a mask. At all hours the police arrived. I put on a mask. They said that I broke the law. They wrote a protocol, and wiked me to the court. How am I going to block it this way?

авто из европы под ключ

From: Danilo <пригнать авто из сша дарницкий район
Subject: a supplement to the right of power to all the non-ruggedness of the bagatoperkhovy booth

Region: Kiev region

Phone: 09763

Question:пригнать авто из сша дарницкий район
Good day.
I need information about the right to the power of all the non-destructiveness of the bucket.
Price is required for OSBB system. CNAPi is in quarantine (do not vikonuyut your robot).

авто из европы под ключ

Qi can you provide such a confirmation, such a power supply and who do you need to advise?
How long will it be worthy to be viconano?
House on vlasnik_v apartments, for example.
Dyakuyu.
Go to the train, Danilo.

From: Alina <
Theme: Gift

Region: Kiev

Phone: 0506562

авто из европы под ключ

Question:пригнать авто из сша дарницкий район
At what age is it possible to issue a donation for a child

From: Anna <
Topic: Buying / Selling Land

Region: Kiev region

Phone: (063) 354-95

авто из европы

Question:
We sell a land plot, buyers would like to pay for it by transferring to a bank account, only they have money in a foreign bank (France). Is such a procedure possible and what is needed for this?

From: Sergey <пригнать авто из сша дарницкий район
Theme: testament

Region: Other region

Phone: 097703

авто из европы

Question:
A year has passed since my father’s death. The sister was busy with everything. How to find out whether the father left a will or not, and from which notary. Sister doesn’t tell me about it

From: Olga <пригнать авто из сша дарницкий район
Topic: Renewal and purchase

Region: Other region

Phone: 09543

авто из европы

Question:
Hello!
What do you need to buy an apartment and to re-register it?
If you issue a deed of gift, how to proceed further to reissue the apartment.
What is the best way to make a donation or buy a sale (which is cheaper and faster)
What documents do you need?
Do I need permission to register the child’s father if we do not live together (divorced)
Thank you in advance
Thanks.

From: Tekla <пригнать авто из сша дарницкий район
Topic: Buying a car

Region: Other region

Phone: 09923

авто из европы дарницкий район

Question:
Hello, I’m going to buy a car that was pledged by the bank (?) A few years ago. Now they say that there are no loans for this car, and they told me that a notary can check it if you present documents.
There is a possibility?пригнать авто из сша дарницкий район

Hello. I’m going to buy a car that used to be associated with a bank loan. They say that now everything is fine and there are no loans. But I want to check it and they told me that notaries can do it. Is there such a possibility?

From: Elena <
Topic: Registration of an invitation for a citizen of the Russian Federation

Region: Kiev region

Phone: +380663

авто из европы дарницкий район

Pregunta:пригнать авто из сша дарницкий район
Buenas tardes, ¿podría decirme cómo certificar debidamente ante notario y cuánto costarán los servicios del notario? Quiero hacer una pregunta sobre un préstamo para una casa por 4.000 dólares estadounidenses 109.000 hryvnia (UAH)., Primer pago 40.000 UAH el resto dentro de 4 meses

De: Natalka <
Tema: Cuarentena

Región: Otra región

Teléfono: 068194

Pregunta:
Buen día. Soy vendedor, si no había mucha gente en el barrio, estaba repartiendo la mercadería y llevaba una máscara. A todas horas llegó la policía. Me puse una máscara. Dijeron que Violé la ley. Escribieron un protocolo y me enviaron un wik para la corte. ¿Cómo voy a bloquearlo de esta manera?

авто из европы дарницкий район

De: Danilo <пригнать авто из сша дарницкий район
Tema: un complemento al derecho de poder a toda la falta de robustez del bagatoperkhovoy

Región: región de Kiev

Teléfono: 09763

Pregunta:
Buen día.
Necesito información sobre el derecho al poder de toda la no destructividad del cubo.
El precio es obligatorio para el sistema OSBB. CNAPi está en cuarentena (no vikonuyut su robot).пригнать авто из сша дарницкий район

Qi, ¿puede proporcionar esa prueba, una fuente de alimentación y a quién necesita ver?
¿Cuánto tiempo valdrá la pena ser viconano?
Casa en apartamentos vlasnik_v, por ejemplo.
Dyakuyu.
Ve al tren, Danilo.

авто из сша дарницкий район

De: Alina <
Tema: regalo

Región: Kiev

Teléfono: 0506562

Pregunta:пригнать авто из сша дарницкий район
¿A que edad es posible emitir una donación para un niño?

De: Anna <
Tema: Compra / venta de terrenos

Región: región de Kiev

Teléfono: (063) 354-95

Pregunta:
Vendemos un terreno, a los compradores les gustaría realizar el pago transfiriéndolo a una cuenta bancaria, solo ellos tienen dinero en un banco extranjero (Francia). ¿Es posible este procedimiento y qué se necesita para ello?

авто из сша дарницкий район

De: Sergey <пригнать авто из сша дарницкий район
Tema: testamento

Región: Otra región

Teléfono: 097703

Pregunta:
Ha pasado un año desde la muerte de mi padre. La hermana hizo todo. Cómo saber si el padre dejó testamento o no, y de qué notario. La hermana no me dice nada

De: Olga <
Tema: Renovación y compra

Región: Otra región

Teléfono: 09543

Pregunta:пригнать авто из сша дарницкий район
¡Hola!

авто из сша дарницкий район

¿Qué necesitas para comprar un apartamento y volver a registrarlo?
Si emite una escritura de donación, cómo proceder para volver a emitir el apartamento.
Cuál es la mejor manera de hacer una donación o comprar una venta (que es más barata y rápida).пригнать авто из сша дарницкий район

авто из сша позняки

¿Que documentos necesitas?
¿Necesito permiso para registrar al padre del niño si no vivimos juntos (divorciados)?
Gracias de antemano
Gracias.

De: Tekla <
Tema: Comprar un auto

Región: Otra región

Teléfono: 09923

авто из сша позняки

Pregunta:
Hola, me voy a comprar un auto que fue prendado por el banco (?) Hace unos años. Ahora dicen que no hay préstamos para este auto, y me dijeron que un notario puede revisarlo si presenta documentos.
¿Hay una posibilidad?пригнать авто из сша дарницкий район

Hola. Voy a comprar un auto que solía estar asociado a un préstamo bancario. Dicen que ahora todo está bien y no hay préstamos. Pero quiero comprobarlo y me dijeron que los notarios pueden hacerlo. ¿Existe tal posibilidad?

авто из сша позняки

De: Elena <пригнать авто из сша дарницкий район
Tema: Registro de una invitación para un ciudadano de la Federación de Rusia

Región: región de Kiev

Teléfono: +380663

вопрос:
Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно нотариально оформит и сколько будет стоять услуги нотариуса, вопрос хочу взять в розсрочку дом за 4000 долларов США 109000 гривен (грн.)., Первый взнос 40000 грн.остальные в течение 4 месяцев

От: Наталья <
Тема: Карантин

Регион: Другой регион

Телефон: 068194

авто из сша осокорки

вопрос:
Добрый день.Я продавец, когда не было людей в помещении я расставляли товар и сняла маску.В это время приехала полиция .Я надела маску но они сказали что я нарушила закон.Воны написали протокол, и вызывают меня в суд. Что в таком случае мне грозит?

От: Даниил <
Тема: справка на право собственности всей недвижимости многоэтажного дома

Регион: Киевская область

Телефон: 09763

авто из сша осокорки

вопрос:
Добрый день.
Мне нужна информационная справка на право собственности всей недвижимости многоэтажного дома.
Это нужно для создания ОСМД. ЦНАП на карантине (не выполняют свою работу).

Можете ли вы ПРЕДОСТАВИТЬ такую ​​справку и запрос и от кого Вам нужно отправить?

авто из сша осокорки

Сколько это будет стоить и за какой срок может быть выполнено?
Дом на владельцев квартир, например.
Спасибо.
С уважением, Даниил.

Вот Алина <
Тема: Дарственая

Регион: Киев

Телефон: 0506562

авто из сша харьковское шоссе

вопрос:
С какого возраста возможно оформление на ребёнка дарственное

От: Анна <
Тема: Покупка / продажа земли

Регион: Киевская область

Телефон: (063) 354-95

вопрос:
Мы продаем земельный участок, покупатели хотели бы сделать оплату за него посредством перевода на банковский счет, только в них деньги лежат в заграничных банке (Франция). Возможна ли такая процедура и что для этого нужно?

авто из сша харьковское шоссе

Вот Сергей <
Тема: завещание

Регион: Другой регион

Телефон: 097703

вопрос:
После смерти отца прошел год. Всем занималась сестра. Как узнать оставил отец завещание или нет и в какого нотариуса. Сестра мне не говорить об этом

авто из сша харьковское шоссе

Вот Ольга <
Тема: Переоформление и покупка

Регион: Другой регион

Телефон: 09543

вопрос:
Здравствуйте!
Что нужно для покупки квартиры и для её переоформление?
Если оформит дарственную, как поступить дальше для переоформление кв.
Что лучше всего сделать дарственную или куплю продажи (что дешевле и быстрей).

авто из европы позняки

Какие документы нужно?
Нужно ли разрешение на прописку отца ребенка если не живём вместе (в разводе)
заранее благодарю
Спасибо.

От: Тэкла <
Тема: Покупка машины

Регион: Другой регион

Телефон: 09923

авто из европы позняки

вопрос:
Здравствуйте, я собираюсь покупать машину, которая была заложена в банк (?) Несколько лет назад. Сейчас говорят что никаких кредитов на эту машину нет и мне сказали что это может проверить нотариус если предъявить документы.
Есть такая возможность?

Здравствуйте. Собираюсь купит машину, которая раньше была связана с кредитом в банке. Говорят что сейчас все нормально и никаких кредитов комментарии. Но хочу это проверить и мне сказали что это могут сделать нотариусы. Есть ли такая возможность?

авто из европы позняки

Вот Елена <
Тема: Оформление приглашения для гражданина РФ

Регион: Киевская область

Телефон: +380663